Antikprag - Výroba, restaurování

Odborné restaurování nábytku

Oprava konstrukce se provádí úplným rozklížením a rozebráním všech uvolněných i neuvolněných dílů a očištěním spojů od původního klihu nebo jiných lepidel.

V případě fornýrovaného nábytku se provádí oprava dýhy zpevněním a dolepením uvolněných částí a doplněním chybějících míst. Ve většině případů je nutné dýhu vyretušovat a dotmelit.

Nakonec se provádí závěrečná povrchová úprava dřeva mořením a uzavření nanášenou šelakovou politurou nebo nástřikam laků dle požadavků zákazníka.